Vanliga frågor Registrera företag

Integritetspolicy

Personuppgifter

Din personliga integritet är såklart mycket viktig för oss på Rentor.nu. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla gällande lager och regler för personuppgiftsskydd korrekt. Här förklarar och förtydligar vi vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den. När du lägger en order på Rentor.nu eller lämnar uppgifter till oss så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med det som skrivs här. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:

Rentor AB, 556923-8651, Backa Strandgata 12, 422 46 Hisings Backa, SVERIGE

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på Rentor.nu samt de uppgifter som vi samlar in genom exempelvis cookies kommer att behandlas. Dessa är följande: personnummer, namn, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt köp- och orderhistorik.

Hur används dina personuppgifter?

Uppgifterna kan komma att användas i följande syften: Statistik, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och identifikation. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för information och marknadsföring via telefon. Om du vill avbryta denna typ av marknadsföring mot dig som kund kan du alltid kontakta vår kundtjänst. Varje utskick i form av e-post och sms inkluderar en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från dessa.

Rentor.nu använder annonstjänster från tredjepart. De annonsfunktioner som vi använder oss av är intresse-, demografi-, och remarketingbaserade inriktningsmetoder. Uppgifterna används för att förse dig med relevant information och marknadsföring på vår och andra siter, samt för att förbättra vår sajt. På Rentor använder vi Googles annonstjänster samt annonstjänster via sociala medier. För att läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data: Klicka här

Uppgifterna kan användas i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser då uppgifterna överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifterna kan då samköras med uppgifter från andra register, exempelvis kreditupplysningsregister. Uppgifterna kan även användas i kreditupplysningssyfte i samband med köp på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Uppgifterna kan komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, och personuppgifterna kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar.

Genom att godkänna Rentors integritetspolicy i samband med hyra eller lämnande av uppgifter så samtycker du också till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av verksamheten säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare, dennes rådgivare samt till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi säkerheten för dina personuppgifter på mycket stort allvar. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit säkerhetsåtgärder. Vi har flera säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt och särkert. Exempelvis använder sig Rentor av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet, brandväggar skyddar och förhindrar obehöriga tillgång till våra nätverk samt att Rentors personal endast har tillgång till personuppgifterna om arbetsuppgiften kräver det och måste då verifieras med lösenord.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos oss, exempelvis genom att genomföra en hyra, sparas dina personuppgifter tills de att du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar in utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är nödvändigt enligt lag eller så länge det krävs för att fullgöra våra och våra samarbetspartners åtaganden. Oavsett sparas inte fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.

Dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du en gång om året rätt till att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlats in. För sådana uppgifter skall du lämna in en skriftlig begäran till oss, begäran ska enligt personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig till oss per post. Det är viktigt förr oss att vi har korrekta personuppgifter och du kan när som helst kontakta oss och begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt till att när som helst återkalla godkännandet av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan begränsa åtekallandet till att endast röra delar av behandlingen, exempelvis behandling som rör direktmarknadsföring.

Begränsning

Rentors webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ovanstående integritetspolicy gäller enbart Rentors webbplats och endast på denna tar vi ansvar för. När du klickar dig vidare till en annan webbplats bör du läsa den aktuella integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar av integritetspolicy

Rentor förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav, senaste versionen finns alltid publicerad på Rentor.nu

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vissa funktioner är helt beroende av att vi använder cookies såsom inloggning för kund. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

Läs mer på Post- och telestyrelsen webbplats om cookies

Läs om hur du kan radera cookies på din dator